?به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی سدید، مهرداد احمدشعربافی نایب رییس هییت مدیره شرکت سدید تدبیر در گفتگویی به بررسی علل تداوم رشد بازار سرمایه پرداخت.

?شعر بافی گفت همانگونه که در گفتگوی پیشین نیز اشاره داشتم بازار سرمایه و اصولا رشد ارزش سهام شرکتها طی حدودا یکسال گذشته از نرخ تورم و رشد قیمت ارز بسیار عقب تر بوده ، لذا آنچه قطعی و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد این است که طی سال ۹۸ باید بخش قابل توجهی از این عقب ماندگی جبران شود.

?وی ادامه داد، در حال حاضر نشانه های این پدیده را مشاهده میکنیم ضمن آنکه این عامل طی ماه های آینده تاثیرگذاری خود را خواهد داشت و از این منظر بازار سرمایه با ریسک کمی مواجه خواهد بود.

?شعربافی اظهار داشت البته عوامل دیگری مانند شرایط سیاسی، ریسک قابل توجهی را به بازار سهام منتقل میکنند اما بنظر برآیند مجموعه عوامل فوق؛ سرمایه گذاری در بازار سرمایه را توجیه میکند و سرمایه گذاران در این حوزه میتوانند تقریبا مطمئن باشند که ارزش دارایی که به بازار سرمایه منتقل میکنند از سطح عمومی قیمتها عقب نخواهد افتاد بلکه تصور این است که در ماه های باقیمانده سال جاری سودآوری در بازار سرمایه از سایر بازارها مثل طلا و ارز کمتر نخواهد بود.

?وی در انتها گفت، البته اگر شرایط سیاسی یاری کرده و کمترین نشانه هایی از بهبود شرایط مشاهده و خوشبینی حداقلی بوجود آید، بازار سرمایه بازدهی بسیار بیشتری نصیب سرمایه گذاران در این بخش خواهد نمود.

?لازم به توضیح است شرکت سدید تدبیر یکی از شرکتهای زیرمجموعه #هولدینگ_گروه_صنعتی_سدید بوده و بعنوان بازوی سرمایه گذاری این شرکت در بورس، سالها فعالیت میکند.