لزوم حرکت از اقتصاد بانک‌محور به بورس‌محور

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سدید تدبیر مطرح کرد: لزوم حرکت از اقتصاد بانک‌محور به [...]