آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از جهان کودک، شماره ۸۸، برج نگین، طبقه ۱۱،  واحد ۱۱۰۲
تلفن: ۳-۸۸۸۸۰۷۷۱ ۰۲۱
فکس: ۸۸۶۷۹۳۴۹ ۰۲۱
پست الکترونیک: info@sadidtadbir.ir

مدیر عامل
مهرداد احمد شعربافی
m.sharbafi@sadidtadbir

مدیر خرید و فروش سهام
علی مهجوریان
a.mahjourian@sadidtadbir.ir

رئیس دفتر
مژگان براتی
m.barati@sadidtadbir.ir